Tijdens het rijden van een Cabriotour wordt CO2 uitgestoten; hiervan zijn we ons allemaal van bewust. Om dit niet te negeren hebben we besloten om iedere gereden kilometer (omgerekend in ton CO2) te compenseren middels een donatie aan Stichting Trees for All, binnen het project Gold Standard Credits in Bolivia. 

Het project in het kort

Het ArBolivia project, wat een samenvoeging is van de woorden árbol (Spaans voor boom) en Bolivia, is in 2013 van start gegaan. Binnen het project is de lokale bevolking verantwoordelijk voor de aanplant van nieuw bos. De boeren benutten dit als gebruiksbos. Dankzij verbeterde landbouwmethoden en veeteelt onder de (fruit)bomen, kunnen zij hun inkomen vergroten. Tevens beschermen de boeren natuurbossen en verbinden zij deze met elkaar tot ecologische corridors. Middels de officiële Gold Standard credits draagt Cabriotour haar steentje bij aan dit project.

Recente ontwikkelingen

Op dit moment is er van de beoogde 5000 hectare aan productiebos reeds 1400 hectare aangeplant. Voor agro-forestry en fruitbomen staat de teller op 300 hectare. Hiervoor wordt samengewerkt met ongeveer 1000 boeren. In het huidige 3-jaren contract richten we ons op uitbreiding van bestaande activiteiten, waarbij jaarlijks 15 nieuwe boeren worden ondersteund met training, advies, begeleiding en kleine investeringen voor de aanplant.

Trees for All draagt bij aan een duurzame wereld, en investeert daarmee in de toekomst. Trees for All is de enige stichting in Nederland mét CBF keur waar compensatie mogelijk is in duurzame projecten. Deze projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat.

 

Zie de website van Trees for All voor meer informatie.